ŞİDDET

ŞİDDET

Şiddet Nedir?

Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet, özel veya kamusal alanda (evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde) meydana gelebilir.

  TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET / KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Birleşmiş Milletler tarafından “kadına, kadın olduğu için yöneltilen ya da kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet” olarak tanımlanır. Bu tanımlama ile kadına yönelik şiddetin rastlantısal olarak ortaya çıkan bir olgu olmaktan çok, cinsiyetlerinden dolayı onları etkileyen bir olgu olduğunun altı çizilmektedir.
  (Birleşmiş Milletler, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Genel Tavsiye No. 19, 1992)

  İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti, “bir insan hakkı ihlali ve kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi… kamusal veya özel alanda meydana gelmesine bakılmaksızın, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır.
  (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011)

  AİLE İÇİ ŞİDDET

  İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddeti “mağdurun faille aynı ikameti paylaşıyor veya paylaşmış olmasına bakılmaksızın aile içerisinde veya hanede ya da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi” olarak tanımlar.
  (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011)