Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CeMRe)

PROJE ÖZETİ

Adalet, İçişleri ve Temel Haklar başlığında, Yargı ve Temel Haklar Alt Sektöründe IPA II Kapsamında Eşleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmek üzere Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Projesi"nin amacı, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır.

İspanya Krallığı ve Ülkemiz işbirliği ile yürütülmekte olan ve 20/04/2017 tarihinde başlayıp bütçesi ise 2.200.000 euro olan proje Haziran 2019'da sona erecektir.

Projenin yararlanıcı kurumu Adalet Bakanlığıdır. Proje kapsamında pilot adliye olarak belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Samsun, Adana, Malatya, Eskişehir ve Rize Adliyeleri projenin eş yararlanıcılarıdır.

Projede,

· Mevcut Hukuki Çerçevenin ve Uygulamanın Analizi ile İhtiyaçların Belirlenmesi,

· AB En İyi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizinin Gerçekleştirilmesi,

· Gerçekleştirilen Analiz Çalışmaları Doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlanması,

· Mağdurların Korunmasına İlişkin Model Önerisi ve Pilot Birimlerin Uygulamaya Geçmesi,

· Gerekli Mevzuat Değişikliği ve Rehber İlke Taslaklarının Hazırlanması,

· Eğitim,

· Toplumun Mağdur Hakları Konusunda Farkındalığının Artırılması

bileşenleri ele alınmıştır.

Projenin “Gerçekleştirilen Analiz Çalışmaları Doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlanması” başlıklı üçüncü bileşeni kapsamında 2019-2023 tarihlerini kapsayacak şekilde Mağdur Hakları Daire Başkanlığının beş yıllık dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetlerini düzenleyen stratejik plana son hali verilmiştir.

Projenin “Mağdurların Korunmasına İlişkin Model Önerisi ve Pilot Birimlerin Uygulamaya Geçmesi” başlıklı 4. bileşeni kapsamında pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Samsun, Adana, Malatya, Eskişehir ve Rize adliyelerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 01 Nisan 2019 tarihi itibarı ile hizmet sunumuna başlanmıştır. Kurulan bu birimlerde sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog ve diğer görevliler aracılığıyla başta kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi kırılgan gruba dahil kişiler olmak üzere suç mağdurlarına yönelik olarak etkin bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır.

Projenin "Eğitim" başlıklı 6. bileşeni kapsamında farklı kurum temsilcilerinin katılımı ve katkılarıyla hazırlanan eğitim materyalleri ile mağdur hakları alanında hizmet veren farklı kurumlardan toplam 150 temsilciye devam eden süreçte mağdurlara hizmet sunumu ile ilgili kendi kurumlarında düzenlenecek eğitimlerde görev alabilmeleri amacıyla eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Yine aynı kapsamda kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin işleyişi ve çalışma prensipleri ile ilgili olarak hakim, Cumhuriyet savcısı, sosyal çalışma görevlisi ve katiplerden oluşan toplam 150 kişilik bir gruba eğitim düzenlenmiştir.