Görevlerimiz

1-Mağdurlara yönelik müdahale programları geliştirmesi


2-Suça maruz kalan kişilerin bilgilendirilmesi


3-Psiko-sosyal destek hizmetleri verilmesi


4-Mağdur Hakları Kılavuzunun hazırlanması


5-Eğitim faaliyetlerine destek verilmesi


6-Alternatif tazmin programlarına destek verilmesi


7-Mağdurların ikincil örselenmelerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak


8-Adli süreçte bilgilendirici ve koruyucu uygulamalar geliştirilmesi (AGO, ADM)


9-Bu alanda çalışmalar yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemesi


10-Araştırma, inceleme ve analizler yapılması


11-Projeler hazırlanması ve yürütülmesi


12-Mevzuat çalışmaları yapılması