CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN MESAJI

Değerli katılımcılar,

Değerli misafirler

Adalet Bakanlığımız tarafından düzenlenen "Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu"nun gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

Hukuk bir toplumu, bir devleti ayakta tutan en önemli, en hayati unsurlardan biridir. Hukukun işlemediği, adaletin sağlanamadığı, kargaşanın hüküm sürdüğü bir toplumda, bireylerin devlete olan güvenleri de zedelenecektir.

Bizim medeniyetimizin temel direkleri arasında adaletin bihakkın yerine getirilmesi, suçun kayırmaya, iltimasa meydan verilmeden cezalandırılması ilkesi çok önemli bir yer tutar. Cihan Devleti Osmanlı'nın varlığını 600 yıl sürdürmesi "Adalet Dairesi" anlayışına sıkı sıkıya sarılmasıyla mümkün olmuştur.

Ülkemizde ise eskiden beri hukukun vesayet unsuru haline gelebildiğini, hukuk adına hareket edenlerin zaman zaman millet iradesine aykırı davranışlar içine girebildiklerini üzüntüyle görüyoruz. "Adaletin mülkün temeli" olabilmesi adaleti yerine getirme sorumluluğu üstelenenlerin görevlerini, başka herhangi bir kişi veya odak adına değil bizatihi millet adına yürütmeleriyle mümkündür.

Türkiye, son 12 yılda, her alanda olduğu gibi hukuk devleti olma, hukukun hızlı ve hakkaniyetle işlemesi konusunda da çok önemli mesafeler kat etmiştir. Gerek mevzuatın yenilenmesi ve teknolojik imkanların devreye alınmasıyla, gerek fiziki altyapının ve insan kaynaklarının güçlendirilmesiyle bu konuda elde edilen kazanımları, toplumun güveni ile taçlandırılması konusunda herkese çok önemli görevler düşüyor.

Bu sempozyumun, adaletin önündeki engellerin kalkması, hukuk sisteminin çok daha işlevsel hale gelmesi, bireylerin haklarının korunması, mağdur haklarının belirli bir düzene oturtulması hususlarında önemli açılımlara vesile olacağına inanıyorum.
Sempozyumun başarılı geçmesini, yeni çalışmalar için ilham vermesini temenni ediyor; herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal