MUĞLA ANALİZ ÇALIŞMASI 21-23 Aralık 2015

Başkanlığımız ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle yürütülmekte olan “Yargı Sürecinde Suç Mağduru Kadınların Desteklenmesi Analiz ve Yasama Çalışması” projesi kapsamında yargı sürecinde yer alan suç mağduru kadınların sorunlarını gözlemlemek ve tespit etmek amacıyla Muğla iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma ziyaretinde, önceden hazırlanmış görüşme formları kullanılarak adliyelerde suç mağduru kadınlarla doğrudan temas halinde olan her meslek grubundan (hakimler, Cumhuriyet savcıları, sosyal çalışmacılar, mahkeme katipleri, memur, jandarma ve polisler) hizmet sağlayıcısı ile mevcut durumun eksikliklerini tespit ederek ortadan kaldırmak ve belli standartlar oluşturarak hizmetleri erişilebilir hale getirebilmek amacıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca suç mağduru kadınlarla da mülakatlar yapılarak kadınların adli süreçte yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler analiz edilmiştir.

 

image-1 image-1

 

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal