DANIŞMANLIK iLANI

Bakanlığımızca hazırlanan ve 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planın “Çocuk adaleti sisteminin güçlendirilmesi” kenar başlıklı 2.6 No’lu hedefinde “Çocuklara yönelik mevzuatın analizinin yapılması ve ihtiyaç olması halinde mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması” stratejik bir hedef olarak öngörülmüştür.

Gerek anılan stratejik hedefin gerçekleştirilmesi gerekse Başkanlığımızın taşra teşkilatlarının kurulması ile birlikte adli süreçte çocuklara yönelik sunulacak hizmetlerin etkin şekilde sunulabilmesine katkı sağlamak üzere “Türkiye’de Çocuk Adaleti Politikalarının Gözden Geçirilmesi” ne yönelik bir program yürütülmektedir. Bu kapsamda, karşılaştırmalı mevzuat da dikkate alınmak suretiyle çocuk adaleti sistemine ilişkin ulusal ceza ve özel hukuk mevzuatının analizinin yapılmasına yönelik bir çalışma plânlanmaktadır.

Başvuru tarihi : 31/12/2015-10/01/2016

Değerlendirme : 11/01/2016-13/01/2016

Sözleşmenin imzalanması : 15/01/2016

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız…

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal