MAĞDURA YAKLAŞIM KILAVUZU ÇALIŞTAYI (13-15 MAYIS 2015)

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle Türkiye'de mağdur hakları alanında suç mağdurlarına verilecek desteklere ilişkin yasal altyapının oluşturulması, standartların belirlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için gerekli faaliyetleri kapsayan 'Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları' projesi kapsamında "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' hazırlamak amacıyla 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bolu Büyük Abant Otelinde uzman akademisyenler, uygulamacı hakim-savcılar ve sosyal çalışma görevlilerinin katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Anılan kılavuz, suç mağdurlarına yönelik belli başlı yaklaşım standartlarını ve ilkeleri tek bir belgede toplamayı ve suç mağdurları ile temas halinde olan çalışanlara gündelik uygulamalarında yol göstermeyi; ayrıca mağdurların haklarına saygı gösterir duyarlı bir yaklaşım sergilemelerinde destek vermeyi ve ülkemizde suç mağdurlarının haklarının korunmasında ve yaygınlaştırılmasında bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Suç mağdurlarının haklarının korunması alanında görev yapan başta kolluk, sağlık ve yargı çalışanları olmak üzere uygulamacıların hazırlanmakta olan bu kılavuzu bir rehber ve başvuru aracı olarak kullanmaları sağlanarak işlenen suçların fiziksel, psikolojik ve duygusal etkilerine maruz kalan mağdurlar açısından bir farkındalık oluşturulacaktır.

Çalıştay neticesinde hazırlanan "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Taslağı"nı incelemek için tıklayınız.

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1

 

İngiltere Büyükelçiliği ile yürütülmekte olan "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları - İngiltere Projesi" kapsamında 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bolu/Abant'ta gerçekleştirilen Mağdura Yaklaşım Kılavuzu çalıştayını finanse eden İngiltere Ankara Büyükelçiliğine,

Çalıştaya katılım sağlayan hâkim ve C.savcılarına, öğretim üyelerine, akademisyenlere, avukatlara, sosyal hizmet uzmanlarına, kamu görevlilerine ve çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere,

Teşekkür ediyoruz.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal