AGO NEDİR?

Başkanlığımız; 18/11/2013 tarihinde mağdurlara suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek ve benzeri sair hizmetleri yerine getirmek üzere mağdur hakları alanında gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olup, teşkilatlanma ile mağdurlara yönelik destek hizmetleri ve yapılacak yardımların kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlanmasının yanı sıra, mağdurlara ilişkin temel ilkeler, temel mağdur hakları, mağdurlara yönelik destek hizmetleri ve yardımların yer alacağı Mağdur Hakları Kanunu Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2012-2014 yılları arasında Bakanlığımız ve UNİCEF işbirliğiyle yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi” nin çıktısı olarak, adliyeler içerisinde mağdurların ifade ve beyanlarının uzman kişiler tarafından alınması, bu sayede mağdurların ikincil mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 23 il ve 26 adliyede 32 adet Adli Görüşme Odası (AGO) kurulmuştur.

Proje kapsamında çocuk merkezli oluşturulan bu odaların; Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 dönemine ilişkin Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda başta çocuklar olmak üzere adli süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

05/01/2017 tarihli BAKAN OLUR’u alınan odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, “çocuğun üstün yararı” ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Adli görüşme odalarının yönetimsel işleyişlerinin, iş akışlarının, adli görüşme odalarında görev alacak uzman ve diğer personellerin hizmet ve çalışma standartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği” 24/02/2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.